Kattoturvaturvallisuus ei ole leikin asia

Oletko varma, että katolla kaikki on kunnossa?

Vastaavatko nykyiset tuotteet nykymääräyksiä? 

 Onko huoltomiesten ja nuohoojien turvallista mennä katolle? 
 
Onko tikkaat ja kattosillat kiinnitetty oikein? 
 
Estävätkö lumiesteet lumen putoamisen ja vaaratilanteiden syntymisen? 
 
VASTUU ON AINA KIINTEISTÖN OMISTAJALLA.

Mikä kattoturvamies on?

Kattoturvamies on SFS-EN 516 ja EN12951 -mukaisesti koulutettu ja valtuutettu kattoturvallisuuden asiantuntija, jolla on oikeus suorittaa kattoturvallisuustarkastuksia. 

1.7.2013 jälkeen Luokan 2 mukaisesti asennettuja kattoturvatuotteita voi tarkastaa vain valmistajan valtuuttama henkilö.

 Kattoturvamies auttaa varmistamaan kiinteistön kattoturvallisuuden voimassa olevien säädösten ja rakennusmääräysten mukaiseksi. 
 
SAAT VAIVATTOMAN AVAIMET KÄTEEN -KOKONAISPALVELUN!

Miten kattoturvamies toimii?

Ensimmäiseksi Kattoturvamies tekee kiinteistöllä kattoturvallisuuskartoituksen, josta selviää kattoturvallisuuden nykykunto, mahdolliset puutteet ja määräysten vastaiset ratkaisut.
 
 Käynnin jälkeen Kattoturvamies toimittaa käyttöösi kattoturvaraportin ratkaisuehdotuksineen, mikäli korjaustarpeita ilmenee.
 
 Mahdollisten korjausten jälkeen, kattoturvamies tekee kiinteistölle lopputarkastuksen.

Kattoturvallisuuden ylläpidon varmistat parhaiten tekemällä Kattoturva-huoltosopimuksen! 
Huoltosopimukseen voidaan lisätä myös muita säännöllisesti suoritettavia katonhuoltopalveluita, kuten läpivientien tarkastukset ja sadevesikourujen puhdistus.

Mitä hyötyä on Kattoturvamiehestä?

Kattoturvamiehen asiantuntemus ja avaimet käteen -palvelu ovat monella tapaa hyödyllisiä:
 
 - Lakien ja asetusten noudattaminen 
 - Asumisen ja asukkaiden turvallisuus lisääntyy 
 - Katon huoltotoimet nopeutuvat ja ne voidaan suorittaa turvallisesti 
 - Sadevedet eivät vaaranna rakenteita
 - Huoltotarpeiden ennakointi helpottuu 
 - Kattoturvallisuusraportti vahinkotilanteissa taloyhtiön turvana 
 - Kattoremonteissa tai uudisrakennushankkeissa myös kattoturvallisuuskonsultointi 

 TILAA KATTOTURVALLISUUSKARTOITUS!

Kattoturvatuotteiden vuositarkastukset


Suoritamme lakisääteisiä kattoturvatuotteiden ja putoamissuojainten vuositarkastuksia. 

Meillä on valtuutukset Suomen suurimmilta valmistajilta: 
Lapuan Piristeel Oy, Ruukki, Tikli, Markki, Cetla, Eltel Networks, Nesco Oy, Orima, SF-turvatikas ja Työterveyslaitos. 
Edellä mainitut yritykset valmistavat yli 90 % Suomen markkinoilla myynnissä olevista kattoturva- ja turvatikastuotteista. 

1.7.2013 jälkeen Luokan 2 mukaisesti asennettuja kattoturvatuotteita voi tarkastaa vain valmistajan valtuuttama henkilö. 

Lisäksi olemme Työterveyslaitoksen valtuuttama putoamissuojainten tarkastaja. 

Kattoturva ja turvatikastuotteiden vuositarkastuksien yhteydessä voimme samalla tarkastaa myös henkilökohtaiset tai taloyhtiön käytössä olevat valjaat ja putoamissuojaimet. 

Valtuutukset mm. seuraavien valmistajien ja maahantuojien putoamissuojainten tarkastuksiin: 
B&B Products Oy, Blue Import BIM Oy, Certex Finland Oy, Ensto Finland Oy, Ergorej Oy, Erlatek Oy, Etra Oy, Finnrappel Oy, Honeywell Safety Products, Isojoen Konehalli Oy, Kipinämies Oy, Oy Klippan Ab, Kärnä Oy, Lindström Oy, Mountain Shop Finland Oy, Multisafe Oy, Mäkelän Takomo Oy, Peltaco Oy, Procurator Oy Ab, Protecton Oy, Ruukki Construction Oy, Suojalaite Oy, Vandernet Oy, Vaude Finland, WhiteBalance Oy ja Wurth Oy. 

Tunnetko kattoturvallisuuteen liittyvät säädökset?


Kattoturvallisuuden säädökset:

1.7.2013 jälkeen asennettuja Luokka 2. kohteita voi tarkastaa vain valmistajan valtuuttama henkilö.


Rakentamismääräysten lisäksi kattoturvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään useissa lakipykälissä, kuten esimerkiksi: Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §: 
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. 

Järjestyslaki 5 §: 
Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. 

Pelastuslain 13 §: 
Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 

Asunto-osakeyhtiölaki: 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään. 

Asunto-osakeyhtiölaki 24:1 §: 
Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 24 luvun 1 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 25 §: 
Huoltomahdollisuudet:
Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta. 
Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie. Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia. 
Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle on päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisäkautta. 
Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten.. Rakennuksessa on oltava myös riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja -varusteet, jos julkisivun huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys 
Kolmikerroksisessa taloyhtiössämme on vanhat alkuperäiset puiset kattosillat. Voimmeko uusia vanhentuneet lankut, koska kiinnikkeet näyttävät hyviltä? 
 
Vastaus 
Ei missään nimessä. Vanhoissa määräyksissä puisia kattosiltoja sai käyttää vain alle 2-kerroksissa (n.8 metriä) rakennuksissa. Uusittaessa vanhaa vastuu siirtyy uusijalle ja täten tämän päivän määräykset tulisi huomioida. 

Kysymys 
Taloyhtiössämme on vanhat vuonna -92 asennetut kattosillat, jotka ovat edelleen käyttökelpoiset mutta nuohooja sanoi, ettei sitä voi enää käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä. Emme kuitenkaan haluaisi uusia kattosiltoja, jos ne ovat vielä kunnossa. Mitä suosittelisitte? 
 
Vastaus 
Vanha kattosilta tulisi tarkastaa Kattoturvamiehen toimesta. Jos kattosilta vaikuttaa asianmukaiselta ja aikakautensa määräykset täyttävältä, niin suosittelemme sillan viereen huoltokiskolinjaa, joka toimii turvaköyden kiinnityspisteenä. 
 
Kysymys 
Miksi me tarvitsisimme kattoturvatarkastusta ja mitä hyötyä siitä on? 
 
Vastaus 
Kattoturvamiesten koulutuksista vastaa valmistaja, jolla on pitkä kokemus niin tuotteista, asentamisesta kuin testaamisestakin. Kattotarkastuksen hinta on pieni verrattuna vahinko- tai onnettomuustilanteen aiheuttamiin kustannuksiin. 
Laki edellyttää vastuussa olevia henkilöitä huolehtimaan kattoturvallisuudesta ja käyttämään vain ammattilaisia. Tarkastuksesta saat raportin ja tarvittaessa toiminpide ehdotukset, näin vastuuhenkilöt tietävät onko tarvetta toiminpiteisiin. 
1.7.2013 jälkeen asennettuja Luokka 2. kohteita voi tarkastaa vain valmistajan valtuuttama henkilö. 

Kysymys 
Teimme kattoremontin kaksi vuotta sitten. Sitä ennen ei lunta tippunut katolta ollenkaan, mutta nyt on tippunut isoja määriä. Mistä tämä voi johtua? Kohteessamme on siis uusi tiilikatto. 

Vastaus 
Uudet tiilet ovat ns. pinnoitettuja eli liukkaita tiiliä. Tämän vuoksi emme suosittele, että tiilikattoremontin yhteydessä käytetään enää yksiputkisia lumiesteitä vaan matalissa rakennuksissa kaksiputkista lumiestettä ja korkeammissa rakennuksissa verkkolumiestettä.

Jokilaakson Katto- ja Kouruvaruste

Kattoturvatuotteiden ja putoamissuojainten lakisääteiset vuositarkastukset
Soita 040 734 8271 tai 040 551 7531

Suomalaisilla katoilla jo kymmeniä vuosia

Kymmenien vuosien kokemuksella kattojen pinnoitustyöt ja kattoturvatuotteiden asennukset, sovittuun kiinteään hintaan ja luvattuna ajankohtana!
040 734 8271 tai 040 551 7531
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.
Laskuri: 143642
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän